Obsah:

Ako zistíte kw v chémii?
Ako zistíte kw v chémii?
Anonim

Definícia pH a pOH

  1. Pred diskusiou o pH musíme pochopiť rovnovážne správanie vody.
  2. Kw = [H30+][OH-] = [H+][OH-] = 1,001 x 10-14 (pri 25 °C, Kw závisí od teploty)
  3. V čistej vode [H+] = [OH-] = 1,00 x 10-7 M.
  4. pH je skrátený zápis pre -log[H+] a pOH je skrátený zápis pre -log[OH-].

Navyše, aký je vzorec pre kW v chémii?

Táto konštanta, Kw, sa nazýva konštanta autoprotolýzy vody alebo konštanta autoionizácie vody. (Niekedy odpadá predpona auto, ako sa to stalo v názve tejto časti.) Dá sa určiť experimentom a má hodnotu 1,011 x 10¯14 pri 25 °C. Vo všeobecnosti sa používa hodnota 1,0 x 10¯14.

Rovnako aká je hodnota kW pri 25 _firxam_#8728; C? The hodnota Kw na 25 stupňa Celzia je konkrétne 1×10−14 1 × 10 − 14. Kw je príkladom rovnovážnej konštanty.

Len tak, čomu sa rovná kW?

Kilowatthodina je zložená jednotka energie rovná jeden kilowatt (kW) výkonu po dobu jednej hodiny. Vyjadrené v štandardnej jednotke energie v Medzinárodnej sústave jednotiek (SI), joule (symbol J), je rovná 3600 kilojoulov (3,6 MJ).

Čo je to ionizačná konštanta?

Lekárska definícia ionizačná konštanta: a konštantný to závisí od rovnováhy medzi iónmi a molekulami, ktoré nie sú ionizované v roztoku alebo kvapaline -symbol K. - nazývaný aj disociačná konštanta.

Populárna podľa tém