Prečo používame konvenčný prúd?
Prečo používame konvenčný prúd?
Anonim

Je jednoduchšie zvážiť súbor kladných nábojov, ktoré sú inak identické s elektrónmi; pretože sú pozitívne, oni tok v rovnakom smere ako prúd. Toto je konvenčný prúd.

Aký je zmysel konvenčného prúdu?

Konvenčný prúd to predpokladá prúd vyteká z kladnej svorky, cez obvod a do zápornej svorky zdroja. V skutočnosti nezáleží na tom, akým spôsobom prúd tečie, pokiaľ sa používa dôsledne. Smer z aktuálny prietok nemá vplyv na to, čo prúd robí.

Tiež viete, čo znamená konvenčný prúd? The konvenčný prúd je definované ako náboj za jednotku času prepravený v určitom smere. The prúd Smer je smer pohybu kladného náboja. Pozitívne prúd je tiež záporný náboj za jednotku času pohybujúci sa v opačnom smere ako zodpovedajúci kladný náboj.

Možno sa tiež opýtať, prečo je konvenčný prúd pozitívny?

Elektróny tok zo záporného pólu na pozitívne. Konvenčný prúd alebo jednoducho prúd, správa sa ako keby pozitívne nosiče náboja spôsobujú aktuálny prietok. Konvenčný prúd tečie z pozitívne terminál na negatív.

Je konvenčný prúd nesprávny?

Nie je to a omyl, a konvenčný prúd nie je nesprávne alebo dozadu. Elektrické prúd sa často považuje za a tok elektrónov, ale toto je nesprávne. V batériách, elektrolytických kondenzátoroch a neónových lampách, prúd pozostáva z a tok iónov, buď pozitívnych alebo negatívnych alebo oboch (tečúcich v opačných smeroch)

Populárna podľa tém