Čo je alkén v organickej chémii?
Čo je alkén v organickej chémii?

Video: Čo je alkén v organickej chémii?

Video: Čo je alkén v organickej chémii?
Video: Základní názvosloví alkanů 2023, December
Anonim

Alkény sú tiež známe ako olefíny Organické zlúčeniny ktoré pozostávajú z atómov uhlíka a vodíka s jednou alebo viacerými dvojitými väzbami uhlík-uhlík chemický štruktúru. Alkény sú nenasýtené uhľovodíky. Môžeme vidieť dva atómy uhlíka, ktoré sú spolu spojené dvojitou väzbou, a možno ich znázorniť dvoma spôsobmi.

Podobne sa ľudia pýtajú, čo sú alkány v organickej chémii?

In organická chémia , an alkán , alebo parafín (historický názov, ktorý má aj iné významy), je acyklický nasýtený uhľovodík. Inými slovami, an alkán pozostáva z atómov vodíka a uhlíka usporiadaných do stromovej štruktúry, v ktorej sú všetky väzby uhlík-uhlík jednoduché.

ako identifikujete alkén? Kľúčové informácie

  1. Alkény a alkíny sú pomenované identifikáciou najdlhšieho reťazca, ktorý obsahuje dvojitú alebo trojitú väzbu.
  2. Reťazec je očíslovaný, aby sa minimalizovali čísla priradené dvojitej alebo trojitej väzbe.
  3. Prípona zlúčeniny je „-en“pre alkén alebo „-yne“pre alkín.

Aký je týmto spôsobom príklad alkénu?

Alkény majú dvojitú väzbu uhlík-uhlík. Sú reprezentované vzorcom CnH2n. Tu je počet atómov vodíka dvojnásobkom počtu prítomných atómov uhlíka. Príklady zahŕňajú etén (C2H4), propén (C3H6), butén (C4H8).

Na čo sa dajú použiť alkény?

Alkény : Priemyselný význam Sú použité ako východiskové materiály pri syntézach alkoholov, plastov, lakov, detergentov a palív. Najdôležitejšie alkény pre chemický priemysel sú to etén, propén a 1,3-butadién. Etén je najdôležitejšou organickou surovinou v chemickom priemysle.

Odporúča: