Prečo je dôležité naučiť sa oblasť a obvod?
Prečo je dôležité naučiť sa oblasť a obvod?
Anonim

Jednotka a témy plocha a obvoddôležité k matematike, pretože sú to fyzikálne aspekty matematiky. Sú základom pre pochopenie iných aspektov geometrie, ako sú objemové a matematické vety, ktoré nám pomáhajú pochopiť algebru, trigonometriu a počet.

Navyše, prečo je dôležité merať obvod a plochu?

Obvod a plocha sú dve dôležité a základné matematické témy. Obvod je a meranie vzdialenosti okolo tvaru a oblasť nám dáva predstavu o tom, akú veľkú plochu tvar pokrýva.

Následne je otázkou, ako vysvetľujete oblasť? Oblasť je termín používaný na definovanie množstva priestoru, ktorý zaberá 2D tvar alebo povrch. Meriame oblasť v štvorcových jednotkách: cm² alebo m². Oblasť sa vypočíta vynásobením dĺžky tvaru jeho šírkou.

Podobne, aký význam má oblasť?

Oblasť je matematický pojem definovaný ako dvojrozmerný priestor zaberaný objektom, poznamenáva Study.com a dodáva, že použitie oblasť má mnoho praktických aplikácií v stavebníctve, farmárstve, architektúre, vede a dokonca aj koľko kobercov budete potrebovať na pokrytie miestností vo vašom dome.

Ako zistíte obvod vzhľadom na oblasť?

Obvod obdĺžnika

  1. Zapamätajte si vzorec pre obvod a plochu obdĺžnika. Oblasť obdĺžnika je a = dĺžka * šírka, zatiaľ čo obvod je p = (2 * dĺžka) + (2 * šírka)
  2. Do plošného vzorca nahraďte známe hodnoty. 36 = 4 * w.
  3. Do vzorca pre obvod nahraďte hodnoty dĺžky a šírky.

Populárna podľa tém