Aký je kontext kultúry?
Aký je kontext kultúry?
Anonim

Kultúrny kontext sa pozerá na spoločnosť, v ktorej sú jednotlivci vychovávaní, a na to, ako ich kultúra ovplyvňuje správanie. Zahŕňa naučené hodnoty a zdieľané postoje medzi skupinami ľudí. Zahŕňa jazyk, normy, zvyky, myšlienky, presvedčenia a významy.

Prečo je dôležitý kultúrny kontext?

Vyžaduje si to pochopenie, že kogníciu, motiváciu, emócie a správanie formujú jednotlivci. kultúrne hodnoty a normy. Aby presne pochopili ľudské správanie, psychologickí vedci musia pochopiť kultúrny kontext v ktorom sa správanie vyskytuje a merajte správanie v kultúrne relevantnými spôsobmi.

Okrem toho, čo je kultúra s nízkym kontextom? Nízka- kontext kultúry sú tie, ktoré komunikujú informácie priamym, explicitným a presným spôsobom. To je v kontraste s vysokým kontext kultúry, ktoré komunikujú spôsobmi, ktoré sú implicitné a vo veľkej miere sa spoliehajú na neverbálny jazyk. Spojené štáty americké sú krajinou, ktorá má a nízka- kontextová kultúra.

Čo je teda kultúrny kontext v komunikácii?

The kultúrny kontext v ktorom človek komunikácia vyskytuje je možno najdefinujúcejšia. vplyv na ľudskú interakciu. Kultúra poskytuje celkový rámec, v ktorom sa ľudia učia organizovať svoje myšlienky, emócie a správanie vo vzťahu k svojmu prostrediu.

Aký je kontext situácie?

Kontext situácie pozostáva z troch aspektov: poľa, tenoru a modu. Pole odkazuje na to, čo sa deje, na povahu sociálnej akcie, ktorá sa odohráva. Kontext situácie úzko súvisí s rôznymi textami. Istý situačný kontext žiada určitý text a na oplátku určitý text vytvára určité kontext.

Populárna podľa tém